Øker støtten til sivile i Sudan

Hentet fra  Regjeringen.no 14.10.2023

Pressemelding | Dato: 13.10.2023

– Den humanitære situasjonen i Sudan er katastrofal. Over fem millioner mennesker er drevet på flukt fra hjemmene sine siden krigen brøt ut. Norge gir nå ytterligere 20 millioner kroner for å bistå sivile med mat, vann og beskyttelse for å overleve, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Den 15. april i år brøt det ut væpnet konflikt i Sudan. De humanitære behovene var allerede store før krigen brøt ut. Etter seks måneder med harde kamper er de humanitære behovene enorme. Så langt har 5,7 millioner mennesker måttet flykte fra sine hjem, og tallet øker hver dag. Over en million mennesker har flyktet til nabolandene.

– Jeg er svært bekymret for det høye antallet mennesker på flykt. Norge berømmer nabolandene for å holde grensene til Sudan åpne. Samtidig vet vi at den humanitære sitasjonen er vanskelig også i nabolandene, så vi håper at norsk støtte kan bidra med å hjelpe sivilbefolkningen i Sudan slik at de slipper å flykte, sier Tvinnereim.

Halve Sudans befolkning, om lag 25 millioner mennesker, trenger humanitær bistand for å overleve. Humanitær tilgang og mangel på grunnleggende sikkerhet er blant hovedutfordringene. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 70 prosent av Sudans helsesystem ødelagt og 65 prosent av befolkningen står uten helsetilbud.

– Sykdommer som malaria, dengue, kolera og meslinger har ført til store tap av menneskeliv. Barn på flukt er særlig utsatt, sier Tvinnereim.

Bombing av hovedstaden Khartoum har rammet kritiske tjenester, som strøm. Det rapporteres om utbredt seksuell vold og om systematiske overgrep mot etniske grupper. Det er betydelige og akutte behov for mat, både nå og i ukene framover. Ifølge FN befinner 42 prosent av Sudans befolkning seg i akutt matkrise eller verre. Det er det høyeste tallet i landets historie. Samtidig er Sudans humanitære responsplan svært underfinansiert. Kun 33,5 prosent er finansiert av det FN anslår er nødvendig for å kunne gi grunnleggende humanitære bistand til alle som trenger det.

Fakta

Total humanitær bistand til Sudan hittil i år er om lag 260 millioner kroner. Norsk humanitær støtte til Sudan så langt i 2023 er fordelt slik:

  • Norske humanitære organisasjoner som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna og Norges Røde Kors: ca. 123 millioner kroner
  • FN-systemet: 137 millioner kroner:
    • Verdens matvareprogram (WFP): 45 millioner kroner, inkludert 15 millioner til FNs humanitære flytjeneste (UNHAS)
    • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR): 50 millioner kroner (til Sudan og naboland)
    • FNs humanitære landfond (SHF): 42 millioner kroner

I tillegg kommer norsk støtte gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF) og Røde Kors-bevegelsens nødhjelpsfond (DREF), som umiddelbart ble satt i arbeid så snart sudanske flyktninger begynte å krysse grensene. Hittil i år har Sudan fått 60 millioner dollar gjennom FNs nødhjelpfond. Hver tiende dollar er fra Norge.

Øker støtten til sivile i Sudan – regjeringen.no