Til våre medlemmer

Styret ønsker på denne måten å gi dere en oppdatering av hva vi har gjort denne våren og høsten etter at Corona kom og mye aktivitet ble umulig. Vi har langt fra stoppet arbeidet, det håper vi dere har sett på vår hjemmeside, Sudansupport.no, eller vår Facebook-side

In Memory

Dear all,        In loving memory of late Ambassador Charles Mangyang D’Awol, 01.1.1944-09-11.2019. The family cordially invited...

Styret i SFS

Styresammensetningen for 2019-20120 er som følgende: (Valgt på årsmøtet april 2019): Leder Marit Hernæs ble gjenvalgt som leder ved...