In Memory

Dear all,        In loving memory of late Ambassador Charles Mangyang D’Awol, 01.1.1944-09-11.2019. The family cordially invited...

Styret i SFS

Styresammensetningen for 2019-20120 er som følgende: (Valgt på årsmøtet april 2019): Leder Marit Hernæs ble gjenvalgt som leder ved...